Almenn ráðgjöf

Almenn ráðgjöf

Lögfræðiþjónusta við fyrirtæki
Þjónusta við fyrirtæki er mikilvægur þáttur í starfsemi okkar. Meðal verkefna okkar á því sviði eru:

 • Stofnun félaga og fyrirtækja
 • Gerð fjármögnunarsamninga
 • Álitsgerðir og almenn ráðgjöf
 • Rekstur mála fyrir úrskurðar- og kærunefndum á stjórnsýslustigi
 • Samingsgerð á sviði verslunar og viðskipta
 • Samingsgerð um stofnun og slit vinnu- og verksamninga
 • Einkaleyfi og vörumerki
 • Aðstoð á sviði umhverfisréttar
 • Aðstoð við endurskipulagningu fjármála, þ.a.m. greiðslustöðvun, nauðasamninga, skuldaskil ofl.
 • Aðstoð á sviði gjaldþrotaréttar
 • Aðstoð við endurfjármögnun, lántökur, veðsetningar ofl.
 • Rekstur skaðabótamála
 • Málflutningur til sóknar og varnar fyrir héraðsdómstólum, Hæstarétti Íslands og gerðardómstólum
 • Verksamningar
 • Höfundarréttarmálefni
 • Innheimta vanskilaskulda og aðstoð við skipulagningu á innheimtuferli innan fyrirtækja

Lögfræðiþjónusta við bændur
Talsverður þáttur í starfsemi okkar er þjónusta við bændur. Dæmi um verkefni á því sviði eru:

 • Aðstoð við bændur vegna ábúðarloka, þ.m.t. hagsmunagæsla vegna úttektar á jörðum
 • Landamerkjamál
 • Hagsmunagæsla vegna eignarnáms
 • Hagsmunagæsla vegna fullvirðisréttar, greiðslumarks og búmarks
 • Gerð byggingarbréfa
 • Hlutafélagavæðing
 • Hagsmunagæsla fyrir eigendur hálendisjarða og annara rétthafa á hálendinu gagnvart óbyggðanefnd

Lögfræðiþjónusta við einstaklinga
Við þjónum einstaklingum á öllum sviðum lögfræðinnar, sem varða persónulega hagsmuni fólks svo sem:

 • Skaðabótamál, uppgjör
 • Gerð kaupmála
 • Gerð erfðaskráa
 • Hjónaskilnaðarmál
 • Slit á óvígðri sambúð
 • Forræðisdeilur
 • Umgengnisréttardeilur
 • Skipti á dánarbúum
 • Aðstoð við skuldaskil
 • Fjármálaleg ráðgjöf af ýmsu tagi t.d. vegna kaupa á fasteignum eða fyrirtækjum
 • Innheimta vanskilaskulda
 • Gerð eignaskiptasamninga í fjöleignahúsum
 • Réttaraðstoð í opinberum málum, réttargæsla við lögreglurannsókn, málsvörn fyrir héraðsdómi og Hæstarétti Íslands.


Lögfræðiþjónusta við húsfélög

Við þjónum húsfélögum við rekstur fjölbýlishúsa:

 • Innheimtur á húsgjöldum ofl.
 • Aðstoð við gerð verksamninga
 • Gerð eignaskiptasamninga
 • Almenn ráðgjöf