480-2900
[Alternative text]
[Alternative text]
Hellismýri

Selfoss

Lóð 0 fm 0 herbergi

LÖGMENN SUÐURLANDI S: 480 2900 Hellismýri 2 Um er að ræða iðnaðar og athafnalóð í Hellismýri á Selfossi.  Lóðin er 1.712,3 fm að stærð.  Nýtingarhlutfallið er 0,3.   Gatnagerðargjöldin eru greidd.  Teikningar af húsi geta mögulega fylgt með. Nánari upplýsingar veita Árni Hilmar Birgisson, aðstoðarmaður fasteignasala í síma 856-2300, arni@log.is Hallgrímur Óskarsson , löggiltur fasteignasali í síma  845-9900, halli@log.is Sigurður Sigurðsson,  löggiltur fasteignasali í síma  690-6166, sigurdur@log.is Steindór Guðmundsson löggiltur fasteignasali í síma  862 1996, steindor@log.is
Verð: 17.900.000 kr.
[Alternative text]
[Alternative text]
Álalækur

Selfoss

Fjölbýli 102 fm 3 herbergi

LÖGMENN SUÐURLANDI S: 480 2900 Álalækur 6, íb. 0101, Selfossi  Í EINKASÖLU. Laus til afhendingar við kaupsamning Falleg 3ja herbergja íbúð á jarðhæð í fjórbýli við Álalæk,íbúðin er skráð 102,8m2 og er mjög björt og rúmgóð. Húsið er steypt og málað að utan. Lóðin er þökulögð og hellulagt er fyrir framan stofu og er timbur verönd, mulningur er á bílaplani. Að innan skiptist íbúðin í anddyri, stofu, tvö/þrjú svefnherbergi, baðherbergi, geymslu með glugga sem nýtt er sem þriðja herbergið og þvottahús. Á gólfi er parket og flísar. Eldhúsinnrétting er hvít með ljósri borðplötu og góðum tækjum. Fín innrétting á baði ásamt baðkari með sturtu og upphengdu salerni.Anddyri og þvotthús er flíslagt Fyrirhugað fasteignamat 2020 kr. 35.900.000 kr Nánari upplýsingar veita Árni Hilmar Birgisson, aðstoðarmaður fasteignasala í síma 856-2300, arni@log.is Hallgrímur Óskarsson , löggiltur fasteignasali í síma  845-9900, halli@log.is Sigurður Sigurðsson,  löggiltur fasteignasali í síma  690-6166, sigurdur@log.is Steindór Guðmundsson löggiltur fasteignasali í síma  862 1996, steindor@log.is     Nánari upplýsingar veita Árni Hilmar Birgisson, aðstoðarmaður fasteignasala í síma 856-2300, arni@log.is Hallgrímur Óskarsson , löggiltur fasteignasali í síma  845-9900, halli@log.is Sigurður Sigurðsson,  löggiltur fasteignasali í síma  690-6166, sigurdur@log.is Steindór Guðmundsson löggiltur fasteignasali í síma  862 1996, steindor@log.is
Verð: 37.900.000 kr.
[Alternative text]
[Alternative text]
Urriðalækur

Selfoss

Parhús 115 fm 3 herbergi

LÖGMENN SUÐURLANDI S: 480 2900 Urriðalækur 20 Selfossi  Um er að ræða fallegt og vel skipulagt parhús í byggingu nýju hverfi í Hagalandi á Selfossi. Húsið er timburhús , klætt að utan með liggjandi gráu bárujárni. Þak er einhalla og  klætt með tvöföldu lagi af bræddum tjörupappa eða pvc dúk Gluggar og hurðir úr timbri hvítir að lit. Gólfhitalagnir eru ísteyptar.  Húsið afhendist fullbúið að utan og tilb. til spörtlunar og málningar að innan að innan. Afhending er 01.05.2020.   Íbúðirnar eru 93,7 fm með 2 rúmgóðum svefnherbergjum, baðherbergi, stofu, sjónvarpsholi og eldhúsi en skemmtilegt skipulag eignarinnar býður upp á ýmsa möguleika á breytingum innanhúss,auk 21,8m2 sambyggðs bílskúrs.   Nánari upplýsingar veita Árni Hilmar Birgisson, aðstoðarmaður fasteignasala í síma 856-2300, arni@log.is Hallgrímur Óskarsson , löggiltur fasteignasali í síma  845-9900, halli@log.is Sigurður Sigurðsson,  löggiltur fasteignasali í síma  690-6166, sigurdur@log.is Steindór Guðmundsson löggiltur fasteignasali í síma  862 1996, steindor@log.is     Nánari upplýsingar veita Árni Hilmar Birgisson, aðstoðarmaður fasteignasala í síma 856-2300, arni@log.is Hallgrímur Óskarsson , löggiltur fasteignasali í síma  845-9900, halli@log.is Sigurður Sigurðsson,  löggiltur fasteignasali í síma  690-6166, sigurdur@log.is Steindór Guðmundsson löggiltur fasteignasali í síma  862 1996, steindor@log.is
Verð: 33.990.000 kr.
[Alternative text]
[Alternative text]
Krókur

Selfoss

Lóð 65535 fm 5 herbergi

LÖGMENN SUÐURLANDI S: 480 2900 Krókur í Bláskógabyggð. Bújörð í rekstri Um er að ræða jörðina Krók landeignanúmer L167135 sem er skv. upplýsingum eiganda um 140 ha. Heildarstærð ræktað lands er  um 50 ha. Hluti landsins er ekki samliggjandi en inni í heildarstærðinni eru tvær spildur.  Annarsvegar Lambhúskot landnr. L179932 sem er 34,6 ha. og hinsvegar Galtalækur lóð landnr. L167091 sem er 4 ha. Hluti af landi jarðarinnar er töluvert blautur. Girðingar  eru á landarmörkum.  Hitaveita er frá Reykholti. 3ja fasa rafmagn er á jörðinni.  Veiðihlunnindi eru í Tungufljóti og Hvítá. Bæjarstæðið er rétt við Tungufljót á góðum útsýnisstað. Kúabúskapur er stundaður á jörðinni og er um 183 þús. Ltr. mjólkurkvóti á henni. Mjólkurkýrnar eru 35. Íbúðarhúsið er í heildina 223,4 m2, byggt árið 1962 úr steinsteypu. Húsið er klætt að utan með álklæðningu á þremur hliðum en múrað og málað á einni hlið.   Bárujárn er á þaki.  Gluggar eru að mestu upprunalegir og gler í ágætu ástandi. Húsið er kjallari hæð og ris.  Í risinu eru þrjú svefnherbergi og geymsla auk stigapalls.  Dúkar eru á gólfum á herberjunum en stigapallur og geymsla er án gólfefna.  Á hæðinni eru eldhús, baðherbergi, stofa, forstofa, búr og bakinngangur.  Einnig liggur stigi niður í kjallarann af litum gangi við eldhúsið.  Í eldhúsinu er nýleg hvít innrétting og korkflísar á gólfi.  Plastparket er á gólfum í holi og stofu. Stigi upp í risið liggur úr holinu. Baðherbergið er nýlega uppgert og þar eru flísar á gólfi, hvít innrétting og upphengt wc.  Steyptur stigi liggur niður í kjallarann. Í kjallaranum eru þrjú hebergi, þvottahús og snyrting.  Snyrtinguna þarf að laga.  Sérinngangur er einnig í kjallarann. Útihús Fjós matshlutar 040101, 180101 og 19 Um er að ræða tvö hús sem eru sambyggð.  Byggð úr steinsteypu, annað árið 1965 og hitt árið 1973.  Í annari byggingunni eru 38 básar fyrir kýr, mjólkurhús og mjaltabás með biðstöðurými.  Í hinni byggingunni er uppeldisaðstaða fyrir nautgripi.  Haughús er undir báðum byggingum en komið er að því að laga þurfi bita undir eldra fjósinu.  Hlaða matshluti 160101 Til hliðar við fjósbyggingarnar er hlaða sem er stálgrindarhús  á steyptum sökkli sem klætt er með bárujárni.  Lítur vel út. Hlaðan er óeinangruð   Hlaða matshluti 070101 Steinsteypt hús sem stendur nokkuð frá öðrum húsum á bænum áfast við þetta hús var bogaskemma matshluti 100101 en hún hefur verið rifin.  Hús þetta er í lélegu ásigkomulagi. Nánari upplýsingar veita Árni Hilmar Birgisson, aðstoðarmaður fasteignasala í síma 856-2300, arni@log.is Hallgrímur Óskarsson , löggiltur fasteignasali í síma  845-9900, halli@log.is Sigurður Sigurðsson,  löggiltur fasteignasali í síma  690-6166, sigurdur@log.is Steindór Guðmundsson löggiltur fasteignasali í síma  862 1996, steindor@log.is
Verð: 140.000.000 kr.
[Alternative text]
[Alternative text]
Gráhella

Selfoss

Raðhús 91 fm 4 herbergi

LÖGMENN SUÐURLANDI S: 480 2900 Gráhella 58, Selfossi Í einkasölu. Björt og falleg íbúð í nýlegu raðhúsi Gráhellunni á Selfossi. Húsið er timburhús, klætt að utan með viðhaldsléttum efnum og litað járn er á þaki. Stærð íbúðarinnar er 91,7 fm, og skiptist hún í forstofu, baðherbergi, 3 svefnherbergi , geymslu, eldhús og rúmgóða stofu. Harðparket er á öllum gólfum nema baðherbergi en þar eru flísar og geymslan er án gólfefna.  Baðherbergi er með stórri sturtu, hvítri innréttingu, upphengdu wc og handklæðaofni.. Falleg  ljós innrétting er í eldhúsi. Útgengt er á baklóð úr stofunni. Innkeyrsla er malbikuð og baklóðin er þökulögð. Eignin er vel staðsett, stutt er í grunnskóla og leikskóla. Fyrirhugað fasteignamat 2020  35.300.000 kr Nánari upplýsingar veita Árni Hilmar Birgisson, aðstoðarmaður fasteignasala í síma 856-2300, arni@log.is Hallgrímur Óskarsson , löggiltur fasteignasali í síma  845-9900, halli@log.is Sigurður Sigurðsson,  löggiltur fasteignasali í síma  690-6166, sigurdur@log.is Steindór Guðmundsson löggiltur fasteignasali í síma  862 1996, steindor@log.is   Nánari upplýsingar veita Árni Hilmar Birgisson, aðstoðarmaður fasteignasala í síma 856-2300, arni@log.is Hallgrímur Óskarsson , löggiltur fasteignasali í síma  845-9900, halli@log.is Sigurður Sigurðsson,  löggiltur fasteignasali í síma  690-6166, sigurdur@log.is Steindór Guðmundsson löggiltur fasteignasali í síma  862 1996, steindor@log.is
Verð: 35.500.000 kr.

Þak yfir höfuðið
Fyrir þína hagsmuni

Almenn ráðgjöf

Við höfum í rúm 20 ár veitt margvíslega lögmannsþjónustu til einstaklinga, fyrirtækja, sveitarfélaga, opinberra stofnana o.fl. Reynsla okkar skilar sér í skjótri þjónustu sem sparar þér bæði tíma og peninga.

+ Skoða nánar

Slysa- og bótamál

Flestir eru vel tryggðir en þekkja ekki rétt sinn. Ef þú hefur orðið fyrir skaða í slysi eða af öðrum völdum þá áttu í flestum tilfellum rétt á bótum. Fyrsta viðtal við lögmann þar sem lagt er mat á réttarstöðu þína er þér alltaf að kostnaðarlausu.

+ Skoða nánar

Fasteignasala

Ráðvendni og fyrirhyggja skipta miklu við kaup eða sölu fasteigna og með því að leita til okkar kemur þú málunum strax í öruggar hendur.

+ Skoða nánar

Sjóður Innheimtur

Hjá Sjóði Innheimtum leggjum við metnað okkar í persónulegri innheimtuþjónustu á kjörum sem ekki hafa þekkst áður.

+ Skoða nánar